USŁUGI
ŚLUSARSKO - SPAWALNICZE
PIOTR ROMANIAK

PROJEKTY UNIJNE

Usługi Ślusarsko-Spawalnicze Piotr Romaniak realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wykorzystanie energii z OZE w celu poprawy konkurencyjności Firmy Usługi Ślusarsko-Spawalnicze Piotr Romaniak”.

Celem projektu jest zmniejszenie kosztów zużycia energii w przedsiębiorstwie wnioskodawcy poprzez zakup instalacji z OZE. Efektem realizacji projektu będzie pozytywny wpływ na środowisko naturalne, który zostanie osiągnięty poprzez wykorzystanie instalacji pozyskującej energię z zasobów naturalnych jakim jest słońce oraz redukcja emisji pyłów w tym CO2.

Dofinansowanie projektu z UE: 90 935,00 PLN

 


Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa USŁUGI ŚLUSARSKO - SPAWALNICZE Piotr Romaniak poprzez wprowadzenie do oferty handlowej nowego produktu - ram rowerowych poziomych

Numer umowy RPLU.01.02.00-06-821/12-00
Beneficjent Usługi Ślusarsko - Spawalnicze - Piotr Romaniak
Wartość projektu 1 502 591,81 PLN
Dofinansowanie UE 596 089,44 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje /1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw /
Data podpisania umowy 04-11-2013
Obszar realizacji projektu powiat biłgorajski / Biłgoraj

 

 

 

© 2015 Piotr Romaniak, Polityka prywatności »
Projekt i wykonanie: Net Partners